Aplicació de pintura

APLICACIÓ DE PINTURA

Cetade Pintura Industrial és una empresa especialitzada en l'aplicació de tot tipus de sistemes per a la pintura industrial i li oferix la més àmplia gamma de solucions en pre tractament de superfícies, lacats en pols, acabats al forn i assecat a l'aire.

El procés de pintat és el següent :

1. Desgreixatge fosfatat

2. Imprimacions líquid / pols

3. Acabat pintura en pols

4. Embalat i lliurament